Jak najprościej zrobić napisy tekstowe ASCII Art

W dawnych czasach gdy modemy rządziły światem a każdy transmitowany bit było czuć w portfelu obrazki i ozdobne napisy robiło się przy pomocy rysowania za pomocą znaków dostępnych z klawiatury.

Przykładem zastosowania obrazków rysowanych z klawiatury może być nagłówek naszej stopki autorskiej zainspirowanej projektem humans.txt

ASCII Art wiecznie żywe 🙂

.--.   .--..-------.   ,-----.  ,---.  ,---.  ,-----.    _______     .-------.  .---.   
| |_   | |\ _(`)_ \ .' .-, '. |  \ /  | .' .-, '.   /  __ \    \ _(`)_ \ | ,_|   
| _( )_  | || (_ o._)| / ,-.| \ _ \ | , \/ , | / ,-.| \ _ \  | ,_/ \__)    | (_ o._)|,-./ )   
|(_ o _) | || (_,_) /; \ '_ / | :| |\_  /| |; \ '_ / | :,-./ )       | (_,_) /\ '_ '`)  
| (_,_) \ | ||  '-.-' | _`,/ \ _/ || _( )_/ | || _`,/ \ _/ |\ '_ '`)      |  '-.-' > (_) )  
| |/  \| ||  |   : ( '\_/ \  ;| (_ o _) | |: ( '\_/ \  ; > (_) ) __ _ _ |  |   ( . .-'  
| ' /\ ` ||  |   \ `"/ \ ) / | (_,_) | | \ `"/ \ ) / ( . .-'_/ )( ` ) |  |   `-'`-'|___ 
|  / \  |/  )    '. \_/``".' | |   | | '. \_/``".'  `-'`-'   /(_{;}_)/  )    |    \ 
`---'  `---``---'     '-----'  '--'   '--'  '-----'    `._____.' (_,_) `---'    `--------`

Oczywiście mało komu by się chciało teraz rysować takie napisy „z palca” więc używa się do tego gotowych generatorów ASCII Artów jak przykładowo ten od Pata oferujący ponad 300 krojów fonta.

Podstawowa wadą takich obrazków jest ich podatność na „rozmycie” w wyniku złego przełamania linii, czy zmiany kroju fonta. ASCII Art używa fontów o stałej szerokości (jak w klasycznych maszynach do pisania) np. Courier więc użycie kroju fonta o zmiennej szerokości (np. jak ten którym jest napisany ten post) spowoduje rozbicie takiej grafiki.

Wstawki wykonane w ASCII Art mogą nadać odpowiedni klimat np. postom wspominającym stare czasy.


Przydatne:

Wątek w QA: Jak najprościej zrobić napisy tekstowe ASCII Art